Kur'ân-ı Kerim'den ayetler yazmak

(Bölümün numarası 1; Page No. 252) Üçüncü soru, (6779) no'lu fetvadan: Soru 3: Kur'ân-ı Kerim'den ayetler yazıp onu içmenin hükmü nedir?. Çünkü ben birçok insanın böyle yaptığını gördüm.


Cevap 3: Hz. Peygamber'den (s.a.v.), raşid halifelerden ve diğer sahabelerden (r.a.) böyle bir rivayet gelmemiştir. Bundan dolayı onu yapmamak daha evladır. Allah en iyi bilendirAllah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: