Kur'ân-ı kerîmi kolayca ezberlemek için ayetleri yazıp sonra da suya koyup içilmesinin hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 491)  Kur'ân-ı kerîmi kolayca ezberlemek için ayetleri yazıp sonra da suya koyup içilmesinin hükmü. Üçüncü soru, (4998) no'lu fetvadan: Soru 3: Mescid-i Nebevi'de bazı milletlere mensup kimseler, Kur'an'ı ezberlemek istedikleri zaman Kur'an'dan çeşitli ayetleri bir kağıda yazıp suya koyuyorlar. Bu su; bu kişinin Kur'an'ı kolay ezberlemesine yardım edecek, deyip suyu içiriyorlar . Bu uygulamanın bidat olup olmadığını bilmiyoruz, bu konuda islam'ın hükmü nedir?


Cevap 3: Bildiğimize göre bu bidattır.Bu konuda esas olabilecek ne peygamberimizden (s.a.v.) ne de sahabesinden (r.a.) varid olan bir örnek yoktur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: