Kur'ân-ı Kerîm okunmasına karşılık ücret verilmesi

(Bölümün numarası 2; Page No. 184)  Kur'ân-ı Kerîm okunmasına karşılık ücret verilmesi (17861) Numaralı fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Vefat etmiş bir kişiye Kur'ân okumasına karşılık, kişiye belli bir ücret ödenmesinin hükmü nedir?


Cevap 3: Vefat etmiş kişiler için Kur'ân okuyan kişiye ücret verilmesi caiz değildir. Çünkü bu bidattir. Yine Kur'an okunduğu için ücret alınması da caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: