Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlemek için yarışma düzenlemenin hükmü

(Bölümün numarası 4; Page No. 124) Boş sayfa (Bölümün numarası 4; Page No. 125)  Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlemek için yarışma düzenlemenin hükmü. (Bölümün numarası 4; Page No. 126) Beşinci soru, (6498) no'lu fetvadan: Soru 5: Kur'ân-ı Kerîm yarışmalarında ödül almanın hükmü nedir?. Kadınların katıldığı ve ezberlerini erkeklerden müteşekkil bir kurula dinletecekleri Kur'ân-ı Kerîm'i ezberleme yarışması düzenlemek caiz midir?. Yoksa böylesi bir uygulama fitneyi alevlendiren bir bidat midir? Son olarak, bu alanda yarışma düzenlemek gerçek manada caiz midir?


Cevap 5: a) Bunda herhangi bir sakinca yoktur. Bu hususta kadın ve erkek arasında herhangi bir farklılık ta yoktur.b) Bunda da sakinca yoktur. Bununla beraber kadın sözlerine hakim olması gereklidir. Nitekim Allah sübhanehu ve te'âlâ ayette şöyle buyurmuştur: Ey Peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer (Allah'tan) korkuyorsanız, (yabancı erkeklere karşı) çekici bir eda ile konuşmayın; sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin. Ayrıca kadın, dinen örtünmesi gerektiği şekilde örtünecek ve yabancı bir erkekle başbaşa kalmayacaktır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: