Kur'ân'ı hatmedince yiyecek ve içecek dağıtmanın hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 489)  Kur'ân'ı hatmedince yiyecek ve içecek dağıtmanın hükmü (2740) no'lu fetva: Soru: Ey âlimler, aşağıdaki konuda şeriatın hükmü nedir?1- Resûlüllah (s.a.v.) yahut sahabeden (r.a.) yahut tabi'in, tebe-i tabi'in ve selef-i salihinden biri, Ramazanda teravih namazında Kur'ân-ı Kerim'i hatmettikten sonra yiyecek, içecek ve helva gibi şeyler dağıtmış mıdır?En hayırlı asır diye isimlendirilen asırlarda eğer bu sabitse, onun bulunduğu kitap, sayfa, cild ve matbaasını bize bildiriniz. Eğer sabit değilse, bunu yapanın, bu yiyeceklerin, içeceklerin ve helvanın her hangi bir yardım olduğuna inanarak yaptığı zaman, bu fiil şer'an caiz midir? bunu bize delillerle izah ediniz.


Cevap: Hz. Peygamber'den (s.a.v.) yahut sahabeden (r.a.) yahut tabiniin ve selef imamlarının hiç birinden, Ramazanda teravih namazında Kur'ân-ı Kerim'i hatmettikleri zaman yiyecek, içecek ve helva gibi şeyler dağıttıkları ve buna devam ettiklerine dair bir şey rivayet edilmemiştir. Bilakis bu, dinde sonradan ihdas edilen bir bid'attır. Çünkü o, kendisi için yapılan bir ibadetten sonra ve onun vaktinde olmaktadır. Şeriatın kemale ermediği ithamı olduğu için, dinde uydurulan her bid'at, dalalettir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim. Irbad b. Sariye'den (r.a.) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Rasûlüllah (s.a.v.) bize dokunaklı bir vaaz verdi ki, ondan dolayı kalpler titredi ve gözler yaşardı. Dedik ki: “Ya Rasûlellah, sanki veda edenin öğüdü gibi oldu, bize tavsiyede bulunun.” Buyurdu ki: “Size Allah’tan korkmayı, başınıza bir köle de geçse kulak verip itaat etmenizi tavsiye ediyorum. Muhakkak ki, sizden yaşayan biri çok ihtilaf görecek, o zaman benim ve benden sonra hidayet ehli olan raşid halifelerin sünnetine tabi olunuz ve ona azı dişlerinizle sımsıkı sarılınız. Sonradan ihdas edilen işlerden sakının. Zira sonradan ihdas edilen her şey, bidi'attır ve her bid'at dalalettir. Malik b. Enes'ten (Allah ona rahmet etsin.) aktarıldığına göre, o şöyle demiştir: "Kim dinde olmayan bir şey ihdas ederse, muhakkak Muhammed'in risalete ihanet ettiğini iddia etmiş olur." Muhakkak Allah Te'âlâ şöyle buyuruyor: Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim. O gün din olmayan, bu gün de din olmaz .Fakat arzu etmeksizin, bazen bunun gibi şeyler olursa, bunda bir beis yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: