Kur’an hatminde yemek davetinin hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 488)  Kur'an hatminde yemek davetinin hükmü. (4029) no'lu fetvadan: Soru 4: Kur'an hatmi münasebetiyle yemek daveti caiz midir?.


Cevap 4: Koca hanımıyla evlenmişse, koca için yemek daveti yapması meşru kılınmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.), hanımıyla evlendiğini haber verince Abdurrahman b. Avf'a şöyle buyurmuştur: Bir koyunla da olsa düğün yemeği ver. Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.v.) de velime (ziyafet) vermiştir.Kur'an hatmi münasebetiyle velime verme veya program düzenlemeye gelince, bu konuda Hz. Peygamber'den (s.a.v.) veya Raşid halifelerden (r.a.) bir şey bilinmiyor. Eğer yapmış olsalardı şeriatın diğer hükümleri gibi bize ulaşırdı. Kur'an hatmi için velime vermek veya program düzenlemek sonradan ihdas edilen bir bid'attır. Hz. Peygamber'den (s.a.v.) şöyle rivayet edilmiştir: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. ve yine şöyle buyurmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: