Komşular hakkındaki vasiyet, kafir komşuları da kapsıyormu?

(6078) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Hz. Muhammed (s.a.v.)'in tavsiyesi kafir komşuyu da kapsıyor mu? yoksa sadece müslümanları mı kapsar?


Cevap 2 : İslam komşuya iyilik yapmayı ve onlardan sıkıntıyı kaldırmayı emrediyor. Sahiheyn' de Abdullah b. Ömer'den sabit olan hadis'te, Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Te'âlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. (Bölümün numarası 26; Page No. 104) Komşu lafzı hadis'te mutlak olarak gelmiştir, yani müslüman komşu denilmemiştir. Müsluman olmayan komşuyu da kapsar, kafir komşuyu da kapsar, her biri kendi değerine göre ikram görür.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: