"Kim arrafa gider ve ondan bir şey sorarsa" ve "Kim kahine gider ve onu tasdik ederse" hadislerinin arasını telif etmek

(10648) no'lu fetva: Soru: Şu iki hadisin arasını nasıl telif ederiz:1 - Kim bir arrafa gider, ona bir şey sorar ve onun söylediklerini tasdik ederse, kırk gün namazı kabul olmaz. Hadisi Müslim Sahihi'inde rivayet etmiştir. 2 - Kim bir kahine gider ve onun söylediklerini tasdik ederse, muhakkak Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. (Bölümün numarası 1; Page No. 621) Birinci hadis küfre girdiğine işaret etmiyor, diğer hadis ise küfre girdiğine işaret ediyor.


Cevap: İki hadis arasında bir çelişki yoktur. Şu: Kim bir arrafa ya da bir kahine gider ve söylediklerini doğrularsa, Muhammed’e indirileni inkar etmiş olur. hadisinden maksat şudur: Kim onun doğru söylediğine ve gaybı bildiğine inanarak kahine giderse, kafir olur. Çünkü o, Allah Te'âlâ'nın şu ayetine muhalefet etmiş olur: De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Diğer: Kim arrafa gider ve ondan birşey sorarsa, kırk gece namazı kabul olmaz. hadisine gelince, bunda "onu doğrularsa" kelimesi yoktur. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir.Böylece anlaşılmıştır ki, kim arrafa gider ve ondan bir şey sorarsa, kırk gece namazı kabul olmaz, onu tasdik ederse küfre düşmüş olur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: