Kendisinde ruh bulunan bir şeyin resmini çekmek (yapmak)

(1953) no'lu fetva: Soru: Ben güney Şemran'da İlkokul öğretmeniyim. (Bölümün numarası 1; Page No. 661) Okulda sergilenmesi için, kurumum tarafından, okul ve izcilik gezisi esnasında öğrencilerin resimlerini ve bazı manzara resimlerini çekmekle görevliyim. Biz biliyoruz ve işitiyoruz ki, evde resim bulunduğu sürece, içerisinde resim olan eve melekler girmez. Ben bu işte görevliyim ve resimleri basan kimseye ben teklif ediyorum ve kurumumdan teslim aldığım paradan bu resimlerin parasını veriyorum. Ben kendi başıma bu resimleri çekmiyorum. Burada kimin günahı vardır?.


Cevap: Şüphe yok ki, ruh taşıyan her varlığın resmini yapmak haramdır, bilakis büyük günahlardandır. Zira bu konuda şiddetli azap vadeden sünnetten naslar vardır. Yine bu konuda yaratıkları diriltme konusunda Allah'a benzeme söz konusudur. Ayrıca bu, bir çok durumda, fitneye ve şirke götüren bir sebeptir. Günah, bizzat resmi yapan (çeken), onu sorumlu tutan ve ona yardım eden yahut sebep olan herkese şamildir. Çünkü onlar, günahta yardımlaşmışlardır. Allah Te'âlâ şu ayetiyle bundan nehyetmiştir: ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: