Kelime-i Şehadeti bozmak

(10864) no'lu fetva: Soru: İslam'la küfür arasındaki sınır nedir? Kelime-i şehadet getirip ona zıt hareketlerde bulunan kimse, namaz kıldığı halde müslüman saflarından sayılır mı?


Cevap: İslam'la küfür arasındaki sınır, kelime-i şehadet getirmek, sıdk ve ihlas ile şehadetin gerektirdiği şekilde amel etmektir. Her kimde bu hakikat gerçekleşirse o kimse m'ümin ve müslümandır. Tasdik etmeyerek ve samimiyetten uzak olarak münafıklık yapan kimse ise m'ümin değildir. Kelime-i şehadet getirmekle beraber bu şehadeti bozacak şirk amelini yapan kimse de böyledir. Bollukta ve darlıkta ölülerden medet uman ve yardım isteyen, Allah'ın indirdiği yasalarla hükmetmek yerine, pozitif kanunlarla hükmetmeyi tercih eden, Kur'an-ı kerimle ya da Allah resulü'nün sahih sünnetiyle alay eden kimseler, kelime-i şehadet getirseler ve namaz kılıp oruç tutsalar bile kafir olmaktan kurtulamazlar. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: