Hafta sonu tatili hususunda Yahudi ve Hristiyanlara benzeme

Soru 3: Okul tatilini Cumartesi ve Pazar günü olarak belirleyen, Perşembe ve Cuma günlerinde de derse devam eden kimsenin hükmü nedir? Bu kimsenin namazda müslümanlara imam olması caiz midir? (Bölümün numarası 2; Page No. 75)


Cevap3: Cumartesi ve Pazar günlerinden birisini veya her ikisini tatil yapmaya ayırmak, Yahudi ve Hıristiyanlara benzeme anlamı taşıdığından dolayı caiz değildir? Çünkü, Yahudiler cumartesi gününü, Hıristiyanlar da pazar gününü yücelttikleri için bu günlerde tatil yapmaktadırlar. Abdullah b. Ömer'den sabit olan bir hadiste Allah resulü'nun (s.a.v.) şöyle dediği rivayet olunmuştur: Kıyamete yakın kılıçla gönderildim. Ta ki , ortağı olmayan tek Allah’a ibadet edilsin. Rızkım, mızrağımın gölgesinde kılındı. Emrine karşı gelenler için ise zillet ve aşağılık vardır. Her kim bir kavme benzerse, o onlardandır. Hadisi Ahmed, Ebu Ya'la, Taberani, İbni Ebi Şeybe ve Abd İbni Humeyd rivayet etmişlerdir . Şeyhülislam İbn-i Teymiyye, hadisin senedinin iyi derecede olduğunu ifade etmiştir. Bu hadis, bir müslümanın, müslüman olmayan toplumlara benzemeye çalışmasını yasaklamıştır. Hadis, genel olarak Yahudi ve Hıristiyanların öznitelikleri konumundaki her şeye benzemenin haram olduğu hususunu içermektedir. Bu özelliklerden birisi de Yahudilerin cumartesi gününü, Hıristiyanların da pazar gününü tatil yapmasıdır. Söz konusu kişide, bahsettiğiniz olumsuzluklardan başka bir engel yoksa, bu kimsenin namazda cemaate imam olmasında bir mahzur yoktur. Bununla beraber bu kimsenin, Allah düşmanlarının bayramlarına katılma veya başka adetlerine benzeme hususunda uyarılması ve ona nasihat edilmesi gereklidir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: