Kaybolan koyun

(Bölümün numarası 11; Page No. 242)  ( 18696 ) Numaralı fetva: Soru : Günlerden birinde koyunlarımızı otlatırken bize ait olmayan bir keçi gördüm. Bir sene boyunca ilan ettim ancak sahibi çıkmadı. Bizlere fetva vermenizi istirham ediyoruz. Ne yapmamız gerekir?


: Kayıp bir koyunu bulan kişi onu kendisine alabilir. Çünkü bu konu Resulullah'a (s.a.s.) sorulunca şöyle cevaplamıştır: (Onu al.) Zira o ya senin ya kardeşinin yahut da kurdundur. Ancak alan kişi özelliklerini bilmeli ve insanların toplandığı yerlerde bir sene boyunca ilan etmelidir. Bundan sonra dilerse satar ve parasını saklar. Dilerse keser ve yer. Sahibi gelince ve doğru olarak koyunu belirtirse parasını ona verir. Çünkü Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: Her kim kayıp bir hayvanı evine kaparsa onu ilân etmedikçe ken­disi kayıptadır. Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: