Kapalı, ancak dar ya da kısa veya şeffaf elbise giyen (Kasiyat 'ariyat-örtülü çıplak) kadınların hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 27)  Kapalı, ancak dar ya da kısa veya şeffaf elbise giyen (Kasiyat 'ariyat-örtülü çıplak) kadınların hükmü İkinci soru (8487) no'lu fetvadan: Soru 2: Peygamber (s.a.v.) in şu: Cennete giremezler, kokusunu bile alamazlar. (hadis) sözünden dolayı, kapalı olan ama aynı anda dar ya da kısa veya şeffaf elbise giyen (Kasiyat 'ariyat) kadınların küfrüne inanmamız caiz midir?


Cevap 2: Açıklandıktan ve hükmü tarif edildikten sonra bunun helal olduğuna inanan kimse kâfir olur. Kapalı ve dar ya da kısa veya şeffaf elbise giyinerek dışarı çıkan, ama bu durumu da helal kabul etmeyen kadın kâfir olmaz. Fakat bu kadın büyük günahlardan bir günah işlemiş olur. Hemen o elbiseyi çıkarması ve Allah'a tevbe etmesi gerekir. Umulur ki Allah (c.c.) onu bağışlar. Tevbe etmeden bu hal üzere ölürse diğer günahkarlar gibi Allah azze ve celle'nin şu sözünden dolayı Allah'ın dilemesine kalmıştır. Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: