Kamu yararının gerektirdiği şey

(Bölümün numarası 16; Page No. 35) (20020) no'lu fetva: Hamd sadece Allah'a mahsustur. Salat ve selam da kendisinden sonra peygamber olmayan Hz. Peygamber'e olsun.Süleyl mahkemesi hakimi İbrahim b. Abdullah es-Sümeyrî tarafından (236/2/1418/1) sayılı ve (2/7/1418) tarihli yazıyla Genel Müftü hazretlerine havale edilen meseleyi Bilimsel Araştırmalar ve Fetva Daimi Komisyonu gözden geçirdi. Bu yazı, Komisyona Yüksek Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından (3826) sayı ve (2/7/1418) tarihli bir yazı ile havale edilmişti. Değerli Süleyl hakimi, Ali b. Mübarek b. Bâdî ed-Devserî'nin sunmuş olduğu dilekçenin incelenmesini talep ediyordu. Bu yazıya göre Ali b. Mübarek, daha önce vakfettiği mescidin yerinin ondan daha güzel bir yere nakledilmesini istiyordu. Gerekçe olarak da (Bölümün numarası 16; Page No. 36) eski mescidin küçük olduğunu ve kendi çiftliğinin ortasında yer aldığını evlerinin arası bir yer olduğunu gösteriyordu. Süleyl hakimi Evkaf Ve Mescitler Müdürünün (Bölümün numarası 16; Page No. 37) kendisine bir yazı yazdığını ve yazıda söz konusu naklin şer'an caiz olup olmadığını sorduğunu bildiriyordu.


Fetva Daimi Komisyonu konuyu araştırdıktan ve bu konuda oluşturulan komisyonun raporunu gözden geçirdikten sonra şöyle cevapladı: Süleyl mahkemesi değerli hakimi. Allah'ın selamı üzerine olsun. İmdi: İlgi: Vakfettiği mescidi eski yerinden başka bir yere nakletmek isteyen vatandaşlarımızdan Ali b. Mübarek b. Bâdî'nin vakfettiği mescidin bulunduğu yere gitmemizi talep ettiğiniz (5/3/1418) gün ve (1/138) sayılı yazınız. Tarafımızdan zikri geçen yer hakkında bilgi sahibi olduk. Biz mescidin Süleyl belediyesinin ekteki krokisine uygun olarak zikri geçen yere naklini uygun görmekteyiz. Çünkü bu hem mescidin ve hem de bulunduğu yerin daha geniş olması demektir. Kanaatimize göre mescit yol kekarına yaklaştıkça daha iyi olur. Çünkü yoldan geçen ve mahallede oturan daha çok kişiye hizmet etmek imkanı olur. Bu konudaki son karar Yüce Allah'a ve zât-ı âlinize aittir. Ayrıca Komisyon, Süleyl mahkemesi hakimi zât-ı âlinize gönderilen Evkaf Mesacid Davet ve İrşad müdürlüğünün yazısını inceledi. Yazıda şöyle deniyordu: Zât-ı âlinize Ali b. Mübarek b. Bâdî'nin talebi ile ilgili evrakları sunuyorum. Talebi Âl-i Bâdî mahallesindeki mescidi boşaltmaktır. Bu mescidin binasını Krallıktan İçişleri Bakanı kendi hesabından bağışlamıştır. Mescit (12x20 m) dir. Küçük mescit ise (5x3 m) olup küçüktür ve yıkılmak üzeredir, tavanı evlerden birine bitişiktir. İstenilen amaca uygun değildir. Yeterli alan olmadığı için genişletmek imkanı yoktur. Üzerinde güçlendirme belgesi yoktur. Mahallenin onu yeni yerine nakletme ihtiyacı olduğu için bu meselenin şer'i açıdan incelenmesini, şeriat boşaltılmasına izin veriyorsa bildirilmesini, boşaltılıp bina yapılmasına muvafakat edilmesi halinde eski yerde nasıl bir tasarruf yapılacağının bildirilmesini rica ederiz.Fetva Komisyonu konuyu inceledikten sonra şu cevabı verdi. Durum zikredildiği gibi ise mescidin eski yerinden yeni yerine naklinde her hangi bir sakınca yoktur. Zira vakfın naklinde kamu menfaati bunu gerektirmektedir. Çünkü vakfedilen eski mescit çok küçüktür. Zikredildiği gibi yıkılmak üzeredir. Ve çiftliğin, hurma ağaçlarının ve vakfeden kişinin evlerinin arasında olduğu için terkedilmiş gibi bir hali vardır. İnsanlar o mescitte namaz kılmakta sıkıntı çekmektedir. Yeni mescit ise daha geniştir. Ana hat üzerindedir. Mahallenin halkına ve bu hattan geçenlere hizmet etmektedir. Eski mescit yeni yerine taşınınca o eski yerin arsasına gelince; hakim tarafından değeri tespit edilir ve kıymeti yeni mescidin yapılmasında kullanılır. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: