Kahve ve Kulüplerde Allah'ın Dinine Davet e Etmek

Dördüncü ve beşinci soru, (9406) no'lu fetvadan: Soru 4: Bazı kimseler insanları Allah'a davet etmek gerekçesiyle kahvehane ve kulüplere gitmektedirler. Bu durumda bir kimsenin şeytanın evinde oturması ve istemeyen kimselere islamı sunması şer'an mübah mıdır, kişinin bu davranışları başarıya ulaşır mı, yani durum nedir?


Cevap 4: Eğer (bir kimse) iyi bir sonuç umud ederse, onları hakka davet etmek, tebliğ görevini ifa etmek maksadıyla onlara nasihat etmek ve onlara deliller sunmak için tıpkı Resulullah (s.a.v.)'in müşrikleri hakka çağırmak için onların oturdukları yerlere gelmesi gibi onların yanında oturabilir. Eğer bu davete icabet ederlerse Allah'a hamd olsun. Eğer icabet etmezlerse onların şerrinden korunmak ve günahtan uzaklaşmak için onların yanından ayrılır.


Tags: