Kafir bir devletin halkı için yapmış olduğu camiler

Kafir bir devletin halkı için yapmış olduğu camiler (1679) no'lu fetva: Soru: Malumdur ki biz Hıristiyan bir yönetim altındayız. Hükumet Filipinler'de müslümanların yaşadıkları bölgelerde şu anda bazı camiler inşa etmektedir. (Bölümün numarası 6; Page No. 265) Çatı ağaç dallarından olarak da olsa gücümüz yettiği halde bizim kendi tarafımızdan inşa edilmemiş olan bu camileri tanımamız caiz midir? Şu da var ki, Markus hükümeti şu an müslümanları kendi tavsiye ve yönlendirmelerine razı etmeye çalışmaktadır ki, müslümanlar bu hükümete yönelik muhalefetlerine bir son versinler. Bu yardımların kaynakları da bilinmemektedir. Bu yardımlar gerçekten hükümetten mi gelmektedir, yoksa Filipinler dışındaki müslüman kardeşlerimizden mi gelmektedir? Cevabınızı lütfedeceğinizi umuyoruz.


Cevap: Malumdur ki haklar mali, bedeni, manevi olarak hükumetle halkı ve yönetimi altında bulunan kimseler arasında farklı çeşitlere sahiptir. Durum dediğiniz gibiyse, yani yönetimi altında bulunduğunuz hükumet, Hıristiyan ise ve müslümanları yaşadıkları mahallelerde Filipin'de mescitler inşa ediyorsa, (Bölümün numarası 6; Page No. 266) demek ki yönetimi altındakilere karşı yerine getirmesi gereken hakları ifa ediyor. İstekleri onlar lehine gerçekleştiriyorsa, -dini ve dünyevi- kamu hizmetlerini halkı için yerine getirdikleri haklar ve bunların ardından kazandıkları çıkar ve menfaatler karşılığında kolaylaştırma yoluna gidiyorsa, buna göre sizin için o hükümetin inşa ettiği mescidleri kabullenmenizde aleyhinize yönelik hiçbir şey söz konusu değildir. Çünkü o hükumet, başınıza kalkıp minnet altına sokmadan veya karşılık bekleyen bir el uzatmadan size karşı görevini yerine getirmektedir. Bilakis sizin bu camileri kabullenmeniz, benzeri camilerin ve İslami okulların inşa edilmesini talep etmeniz gerekir. Bunu yaparken -dini olsun dünyevi olsun- haklarınızı alırken, size maddi veya manevi maslahatlar temin ettiği sürece azminizi gevşetmemelisiniz. Ey müslümanlar! Cami, İslami okul gibi ihtiyaç duyduğunuz kamu hizmetlerinin inşasıyla ilgili aranızda dayanışma içinde bulunmanız gerekmektedir. Bununla birlikte hükümetin işa ettiği cami ve okulların idaresi ve denetimi başkalarına değil müslümanlara ait olmalıdır ki, buralarda şeriata aykırı işler yapılmasın. Bu konuda Allah te'âlâ'nın şu sözünde yer alan şeyler hayata geçirilmiş olmaktadır: İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın Hükumetin harcama yaptığı paraların kaynağını bilmeniz şart değildir. Çünkü böyle bir gerekliliğe işaret eden bir delil söz konusu değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: