Kadir Gecesi

10265

Bu geceye Kadir Gecesi denmesinin sebebi nedir?

1. Bir görüşe göre yüceltmek içindir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «Onlar Allah’ı lâyıkıyle bilip takdir edemediler.» (Enâm: 91)

İçinde Kur’ân’ın, meleklerin, bereket, rahmet ve bağışlanmanın indirildiği bu gece övgüye layık bir gecedir. Dolayısıyla onu ihya eden kişi de övgüye layık olacaktır.

2. Bazılarına göre kadir, daralma anlamındadır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «Rızkı daralmış bulunan da Allah’ın kendisine verdiği kadarından nafaka ödesin.» (Talak: 7)

Söz konusu daralma; bu gecenin gizlenmesiyle veya meleklerin inişiyle yeryüzünün daralmasıyla hâsıl olmuştur.

3. Bazılarına göre kadir (kadr) kader manasındadır. Diğer bir ifadeyle içinde bulunduğu senenin hükümleri bu gecede tayin edilir.

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «Her hikmetli işe o gecede hükmedilir.» (Duhan: 4) [Fethu’l-Barî (4/255)]

Kadir Gecesinin fazileti ve önemi

1- Onda Kur’ân indirilmiştir

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «Gerçek şu ki, biz onu kadir gecesinde indirdik.» (Kadir: 1)

2- Bu gece bin aydan daha hayırlıdır

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.» (Kadir: 3)

Dolayısıyla bu ayda yapılacak ameller, içinde kadir gecesinin bulunmadığı bin ayın amelinden daha hayırlıdır.

3- Ruh ve meleklerin bu gecede inmesi

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «O gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.» (Kadir: 4)

Ruh ile kastedilen Cebrail (as)’dır.

Ebû Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Yirmi yedinci veya yirmi dokuzuncu gece olan Kadir gecesinde yeryüzüne inen meleklerin sayısı çakıl taşlarının sayısından çok daha fazladır.” [İbn Huzeyme rivayet etti]

4- Bu gecenin selam (esenlik) olması

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «O, tan yeri ağarana dek esenliktir.» (Kadir: 5)

Bu gecenin tümü esenliktir. Başından tan yeri ağarana dek içinde kötülük ve şer olmaz.

5- Mübarek bir gece olması

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «Biz onu mübârek bir gecede indirdik. Çünkü biz, uyarıcıyız.» (Duhan: 3)

İbn Abbas (radıyallahu anh): “Yani; kadir gecesidir” buyurmuştur.

6- Sene içinde gerçekleşecek olayların bu gecede takdir edilmesi

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «Her hikmetli işe o gecede hükmedilir.» (Duhan: 4)

7- Bu gecenin faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek kişinin geçmiş günahlarının bağışlanması

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.” [Buhari ve Müslim rivayet ettiler]

Hangi gece Kadir gecesidir?

Müslümanların onu Ramazan ayının son on gününde aramaları için Allah, bu geceyi gizlemiştir. Bu gece Ramazanın 21, 23, 25, 27 ve 29. gecelerinden birinde yer almaktadır.

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Sizler, kadir gecesini Ramazan’ın son on günündeki tek sayılı gecelerde arayınız.” [Buhari ve Müslim rivayet ettiler]

Bazı alimler delillerden yola çıkarak bu gecenin, geceler arasında dolaştığını belirtmişlerdir.

Kadir gecesinde kabul olan ameller

1- İtikaf

İtikâf sadece kadir gecesinde değil de Ramazanın son on gününde yapılmalıdır.

Âişe (radiyellahu anha) şöyle demektedir: “Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Ramazanın son on gününde itikâfa çekilirdi.” [Buhari ve Müslim rivayet ettiler]

2- Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ihya etmek

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır” [Buhari ve Müslim rivayet ettiler]

3- Dua edilmesi

Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: “Ey Allah›ın Resûlü, şayet Kadir gecesine tevâfuk edersem nasıl dua edeyim?’ dedim. Bana: Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmemi söyledi.” [Tirmizi rivayet etti]

4- İbadet için ailenin uyandırılması

Aişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: “Ramazan ayının son on günü girince, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) , kendini ibadete verir, geceleri ihyâ eder ve ailesini de uyandırırdı.” [Buhari rivayet etti]

Kadir gecesinin alametleri

1- Sıcak ve soğuk olmayan aydınlık bir gece olması

Cabir bin Abdillah (radıyallahu anh) anlatıyor: Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Kadir gecesi bana gösterildi de sonra unutturuldu. Kadir gecesi, Ramazan’ın son on gecesinden birisidir, ılık ve parlak bir gecedir. Ne sıcaktır, ne soğuktur.” [İbn Huzeyme rivayet etti]

2- Bu gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınsız olarak doğması

Ubey bin Ka’b (radıyallahu anh) kendisine kadir gecesi hakkında soru sorulması üzerine şöyle demiştir: “Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in bize haber verdiği üzere bunun alameti, o gecenin sabahında güneşin ışınsız olarak doğmasıdır.” [Tirmizi rivayet etti]

Müslim’in rivayetinde ise “beyaz ve ışınsız olarak” ibaresi yer almaktadır.

Önemli bilgiler

1. Müslüman, Ramazan son on gününde ibadet ve taatını arttırmalıdır. Çünkü bu gece senenin en önemli gecesidir.

2. Müslüman, hayır ve faziletlerle dolu vakitleri eğlence, oyun, alış verişle ve gezip tozmayla geçirmesi doğru değildir.

03-05.jpg