Kader ne demektir?

(Bölümün numarası 3; Page No. 511)  Kazâ ve kadere iman. (Bölümün numarası 3; Page No. 512)  Kaderin anlamı Birinci soru, (4088) no'lu fetvadan: Soru 1: En geniş ayrıntısıyla kader ne demektir?


Cevap 1: Kader: Allah Te'âlâ'nın olacak bütün şeyleri var olmadan önce bilmesi, onu nezdinde yazması, olacak olanı dilemesi ve yaratmak istediğini de yaratmasıdır. Bu, iman edilmesi gereken kaderin dört mertebesidir. Kul, bunlara inanmadığı sürece, kamil manada kadere iman etmiş olmaz. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre, Cebrail imandan sorunca ona cevap vermiş ve şöyle demiştir: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmendir. Bir de hayır ve şer kadere iman etmendir. Hadisi Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir. Ubade b. Samit hadisinde rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) ona şöyle buyurmuştur: Sen kadere iman edinceye, sana her musibetin hatandan olmayacağını ve her hatanın sana isabet etmeyebileceğini bilinceye kadar imanın gerçek tadını alamazsın. Hadisi oku. Şeyhu'l-İslam İbn Teymiye (Allah ona rahmet etsin) "el-Akidetü'l-Vasitiyye" isimli eserinde bunu açıklamıştır. Oraya müracaat etmeni ve onu ezberlemeni tavsiye ederiz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: