Kadın sahip olduğu kölesi ile cima yapabilir mi?

(Bölümün numarası 18; Page No. 330) (687) no'lu fetva: Soru 8: Bir adam eşinde olduğu, sahip olduğu cariyesine aynı münasebette ilişkiye girebilmesini biliyoruz. Bununla birlikte bir kadın, kocasında olduğu gibi, satın aldığı kölesi ile münasebet aynı olur veya onunla ilişkiye girebilir mi? Yine burada otorite kimin elinde olur?


Cevap 8: Kocası ile ilişkiye girdiği gibi veya bir adamın cariyesi ile ilişkiye girdiği gibi, kadın sahip olduğu kölesi ile ilişkiye giremez. Bu konuda otorite ise kölesine karşı kadın efendinin elindedir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: