Cariyelik

(6394) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Günümüzde, Kur'ân'daki şu ifadeyi tam olarak nasıl anlayabiliriz: yahut da sahip olduğunuz (cariyeler)... Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helal olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın; (Bölümün numarası 18; Page No. 329) Bir anda dört eşle beraber olmak caiz midir? Yine daha sonra bu eşlerin üzerine beş, on v.s dilenildiği kadar sınırsız sayıda cariye almak caiz midir? Günümüzde cariyelik var mıdır? Eğer cariye gayri müslim ise hükmü ne olur? Cariye ile nikah akdi yapmak gerekiyor mu, yoksa efendisinin onu isteyinceye kadar yanında bir cariye olarak mı kalması gerekiyor? Cariyesi ile ilişkiye girildiğinde kendisi hür olabiliyor mu, yoksa hamile kalıp rahmine düşen cenini ile mi hür oluyor?


Cevap 2: Öncelikle; Milkü'l-yemin, şer'i olarak mülk altına alınılmış esir kadındır. İkinci olarak: Bir kişi bir andan dört eşle beraber evli olabilir. Yine bunun üzerine istediği kadar cariye alabilir. Kendisi ile evlenmediği, şer'i olarak satın aldığı, hayzında temizlenmiş, istibra olmuş istediği kadar yeni cariye ile cima yapabilir. Bunun için nikah yapmasına gerek yoktur. Cima yaptığından dolayı cariye diğer eşleri gibi hür olmazlar. Ayrıca cariye gayri müslim de olabilir. Onun meşru sahibi onunla cima yapabilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: