Kadının baş örtüsüz tilavet secdesi yapması

(13376) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Kadın Kur'ân okurken secde ayetini okursa, örtüsüz olarak secde yapabilir mi, yoksa ne yapar?.


Cevap 4: Kadın için evla olan, secde ayetine gelince, başı örtülü olarak secde etmesidir. Örtüsüz olarak tilavet secdesi yaparsa, bir mahzur olmamasını ümit ederiz. Çünkü tilavet secdisi namaz hükmünde değildir, ancak diğer zikir ve hayır fiillerinde olduğu gibi, Allah Te'âlâ'ya bir saygı ve O'na bir takarrubtur. (Bölümün numarası 7; Page No. 266) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: