Kabirlere kurban kesmek ve onlar için kesilmesi için besi hayvanlarından onlara pay ayırmak

(Bölümün numarası 1; Page No. 190) Boş sayfa (Bölümün numarası 1; Page No. 191)  Allah` tan başkasına kurban kesmek (Bölümün numarası 1; Page No. 192) Dördüncü soru ( 2450) no'lu fetvadan: Soru 4: Bazı insanlar, ülkelerinde eskiden ölmüş kimselerin mezarlarına kurban kesip inançları gereği şöyle diyorlar: "Falan oğlu falan Allah'ın velisidir." Onlara besi hayvanlarından, ekin mahsüllerinden pay ayırıyorlar. Bununla bereket istiyorlar ve yaşamlarında faydalandıkları kaynaklardan ve aile fertlerinden belayı uzaklaştırmayı kastediyorlar.


Cevap 4: Kabirlere kurban kesmek ve besi hayvanlarından veya mahsüllerinden bir pay ayırarak kabirlerde yenmesini sağlamak İslamın haram kıldığı amellerdendir. Bununla bir evliya veya mahlukattan birine yakınlık kastediliyorsa bu en büyük şirk oralarak değerlendirilir. Bu bağlamda fayda temini, zararın bertarafını dilemek aynıdır. Yine aynı şekilde Allah'ın nezdinde onun şefaatini dilemek cinsinden kabirlere tapanların istediği şeylerin hükmü hep aynıdır.Daimi Komisyona gelen sorulardan bu sorunun benzeri (189) no'lu fetvada cevaplandırılmıştır.


Tags: