Kabirler yanında Fatiha okumak

(Bölümün numarası 2; Page No. 176)  Kabirlerde Fatiha okumak (15662) Numaralı fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4 : Muhterem şahsiyetlerinizden Resulün kabri yanında benim için bir Fatiha okumanızı istiyorum.


Cevap 4 : Resulüllahın kabrinin yanında onun için bir Fatiha okunması talebine gelince; her ikisi de meşru bir şey değildir. Fatiha suresi ne bir ölü için ne de bir kabrin başında okunmaz. Ne Peygamberin kabrinin başında ne de başka bir kabrin başında böyle bir şey yapılmaz. Bunlar terkedilmesi gereken uydurulmuş bidatlerdendir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: