Kabir ziyareti için temizlik şart mıdır?

(Bölümün numarası 9; Page No. 101)  Kabir ziyareti için temizlik şart mıdır? (6187) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Abdestli olarak Mescid-i Nebevi'yi ziyaret eden ve abdestsiz olarak Baki'i Mezarlığına ve diğer mezarlıklara giden kimse hakkında görüşünüz nedir? Ona herhangi birşey gerekir mi?


Cevap 2: Ona herhangi birşey gerekmez. Çünkü Baki yahut Uhud Şehidlerini ziyaret etmek için ziyaretçinin abdestli olması istenmemiştir. Yine diğer bütün kabir ziyaretleri de müstehaptır ve onun için temizlik şart değildir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) genel manada şöyle buyurmuştur: Kabirleri ziyaret edin çünkü o size ahreti hatırlatır. Hadisi Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: