Kabir yanında kurban kesmek ve Kur'an'ın dışında bir şeyle rukye yapmak (okumak) bid'attır

(Bölümün numarası 1; Page No. 199) (6773) no'lu fetva: Soru: Bulunduğum memleketimde birçok şeyh var. Bunlar şunları yapıyorlar: İnsanlardan birisi hastalandığı zaman onu kendilerine getiriyorlar ve ona ayetler okuyorlar ve şunu diyorlar: Bir koç, öküz, deve ve yahut diğer hayvanlardan getireceksin. Bir senede insanlar çok mal harcıyorlar ve okuması için onlara gidiyorlar. Bu dinimizde haram olan bir şey midir?


Cevap: Birinci olarak: Kabirlerde deve, sığır, koyun ve benzeri hayvan kesmeleri caiz olmayıp, bilakis bu, bereketini ümit ederek ona kurbiyet kasıtları varsa, İslam dininden çıkaran bir şirktir. Çünkü kurban kesmekle kurbiyet, ancak Allah için olur. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.(162)O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim. Aynı zamanda erkekler için mutlak olarak def çalmak caiz olmayıp, nikahın ilanı için kadınların çalması ise caizdir.İkinci olarak: Kur'ân tilaveti ve Hz. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen zikir ve dualarla hastaya okumak meşrudur. Kendisine beyitler okuması için, söylediğin kimselere gitmek ve mesela koç yahut öküz kesmeyi emretmesi caiz değildir. (Bölümün numarası 1; Page No. 200)  Çünkü bu, bid'at bir okumadır ve malı batıl yolla yemektir. Onlardan bir şerri defetmek yahut menfaat temin etmek için cinler, ölüler ve benzerleri adına, adı geçen hayvanlar kesilirse şirk olur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: