Kabir ehline dua etmek ve onlara yalvarmak gibi şirk amelleri işleyen kimseye gitmek

(Bölümün numarası 1; Page No. 266) İkinci soru, (7324) no'lu fetvadan: Soru 2: Bir adam şiddetli bir hastalığa yakalandı ve hastalık arttı. Bütün doktorlara gitti ama bu doktorlar eliyle bu adama Allah şife vermedi. Sonra kabir ehline tevessül eden, ona yalvaran ve ondan bereket uman bir adama gitti ve bu günahkar tevessül eden adam eliyle Allah ona şifa verdi. Bu adama gitmek caiz midir?. Bu fiil bir çok kere tekrar eder ve insanlar bunu bir örnek olarak alır ve onların zihinlerinde, Allah muhafaza, Allaha şirk koşanların fiillerinden bir fiil işlemek suretiyle insanlara şifa verdiği yerleşir. Bu konuda dinin hükmü nedir?.


Cevap 2: Dua etmek ve rukye yapmak suretiyle şifa talep etmek için kabir ehline dua etmek ve onlara yalvarmak gibi şirk amellerinden bir amel işleyen kimseye gitmek haramdır. İsterse bazı insanlar bundan faydalansın. Çünkü bu, bazen kadere muvafık düşer ve o, bunu bu şahıs sebebiyle oldu zanneder. Bazen hastalığı, şeytanın ona musallat olmasından olur ve bu müşriklere sormak ve onlara gitmek suretiyle onu aldatır ve onlara sorduğu zaman ona eziyet vermeyi bırakırlar.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: