Kabir üzerine mescit yapmak

Birinci soru (7350) numaralı fetvadan: Soru 1: Şu ayetin tefsiri nedir?: Böylece (insanları) onlardan haberdar ettik ki, Allah'ın vadinin hak olduğunu, kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Hani onlar aralarında Ashâb-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki: "Üzerlerine bir mescit yapalım. Şurda ne demek istiyor: Dediler ki: "Üzerlerine bir bina yapın. (Bölümün numarası 1; Page No. 415) ve "Üzerlerine bir bina (mescit) yapalım. Sizden kabir üzerine bina etmenin yasak olduğunu duymuştuk, bu ayetler bunun caiz olduğuna delalet etmiyor mu?


Cevap 1: Durum; bizden işittiğiniz gibi, kabir üzerine mescit inşa etmenin haram olduğu yönündedir. Bunu gösteren pek çok delil vardır, ayrıca, Allah'ı bırakıp ta ordakilere ibadet etme vesilesi de olabilirler. Zikrettiğiniz ayette bina inşasına delil yoktur. Maziyi ve şer'i delillerin tersine delalet edip zemmettiği insan fiillerini hikaye ediyor. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: