Kız çocuklarına ve erkek çocuklarına verilen hibe, miras oranına göre verilmelidir

(10521) no 'lu fetva: (Bölümün numarası 16; Page No. 212) Soru: Şu soruyu size yöneltmek istiyorum: Üç kız dört erkek olmak üzere yedi çocuğum bulunmaktadır. Kızlarımdan biri evlidir, diğer iki kızım memurdurlar.Ayrıca çocuklarımın ikisi okumaktalar. Memur olanların maddi durumları istenilen düzeyde değildir. Bunlardan biri evlenmek istedi. Onu kendi imkanlarım ile evlendirdim. Yine onun az da katkısı oldu. Dört çocuğum için ev yapmaları için arsa satın aldım. Onlar da çocuklarım ev yapmak için bankaya yazıldılar. Allah'ın izni ile bunların isimleri çıktı ve kendilerine ev yapacaklar. Yine diğerleri de yazılacaklar. Sonuç olarak şunu sormak istiyorum: Erkeklere arsa aldığım gibi kızlara da almalı mıyım? Yoksa onlara nakit para mı vermeliyim. Erkek çocuklarımın evlilikleri için yaptığım yardımı onlara da yapmalı mıyım? Banka da isimleri çıkmadan önce onlar için aldığım arsanın zekatı var mıdır? Bize fetva verin, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Öncelikle çocukların arasında adil olman gerekir. Erkek çocuklarına aldığının yarısını kızların için de alacaksın. Veya o kıymette kızlarına para vereceksin. İkinci olarak, söz konusu arsanın zekatı yoktur. Çünkü o arsa ticaret için kullanılmamaktadır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesinin ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: