Kıyametin o günde kopacak olması cuma gününün faziletlerindendir

Soru 2 : Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayete göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; çünkü Adem o gün yaratılmış, o gün cennete konulmuş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de ancak cuma günü kopacaktır. [ Sahih-i Müslim. Bu hadis sahih midir?


Cevap 2: Bu hadis sahihtir. Onu İmam Ahmed Müsned'inde, Müslim Sahih'inde ve Tirmizi Ve et'Tirmizî Sünen'inde rivayet etmiştir. Bunda garipsenecek bir durum yoktur. Allah Te'âlâ dilediği günü faziletli kılıp mahlukatından dilediği kimseye de istediği şekilde ikramda bulunabilir. Nitekim Arefe günü ile Kurban Bayramı günlerini senenin diğer günlerinden faziletli kılmış olup bu günlere tahsis ettiği meziyyet ve ayrıcalıkları diğer günlere vermemiştir. İlmi Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu


Tags: