Kıyâmet alâmetlerinden ve ... destanlarından bahseden en sağlam kitap

Dördüncü soru, (2021) no'lu fetvadan: Soru 4: Kıyâmet alâmetleri ve kıyâmet korkusunu anlatan en güvenilir kitap hangisidir?.


Cevap 4: Bu konuda Allah'ın kitabından sonra en sağlam kaynaklar: (Bölümün numarası 3; Page No. 140)  Buhari'nin Sahihi, ] Müslim'in Sahihi, sonra Ebû Davud'un Süneni, ] Nesaî'nin Süneni, ] Tirmizî'nin Câmii, ] İbn Mace'nin Süneni, ] İçlerinde en genişi İbn Kesir'in Nihaye'si ve Şeyh Hamud b. Abdullah et- Tuveyciri'nin İthafü'l Cemaati Fî Ahbâri'l Fiteni ve'l Melahimi ve Eşratı's Sâati adlı kitabıdır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: