Kıyâmet şartlarından (alâmetlerinden) bazılarının zikri

(Bölümün numarası 3; Page No. 137)  Kıyâmetin şartları (Bölümün numarası 3; Page No. 138) İkinci soru, (5253) no'lu fetvadan: Soru 2: Zatınızdan Kıyamet alâmetleri ve şartları, nasıl vuku bulacağı ve nasıl korunulacağı hususunda açıklama rica ediyorum. Böyle bir fitne ile karşılaşan kimse ne yapmalıdır, Allah size hayırla karşılık versin.


Cevap 2: Kıyamet alâmetleri çoktur: Peygamber (s.a.v.)'in Cebrail (a.s.)'a verdiği cevaplar bunu ifade eder: Cariye efendisini doğurduğu zaman ve kim oldukları belirsiz deve çobanları yüksek bina kurmada yarıştıkları zaman. Yine Mesih Deccâl'ın çıkması, Meryem oğlu İsa (a.s.)'nın gökyüzünden inmesi, güneşin batıdan doğması, Dâbbetü'l-Arz denilen varlığın çıkışı, Yine alametlerden bir diğeri de; malın çoğalması, öyle ki, bir kimse kendisine birçok mal verildiği halde öfkelenir olması, yine kıyâmet alâmeti olarak; Fitnenin çoğalması; Arap evlerinden hiç bir ev kalmayacak ki oraya fitne girmemiş olsun.İbn Kesir'in (r.a.) "Nihaye" kitabını okumalısın, çünkü o kitapta kıyâmet alâmetleri ile ilgili çok açıklama vardır. Yine o kitapta öğütler, ibretler, insanın kendisini fitnelerden koruyabileceği şeyler vardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: