Künye, Lakap ve Şöhret isimleri

(3205) no'lu fetvanın ikinci ve dördüncü soruları: Soru 2: : Künye nedir? Lakap nedir? Şöhret isimleri nedir?


Cevap 2: : Künye; Ebû Muhammed, Ebû Ali, Ümmü Muhammed, Ümmü Ali gibi Ebû ya da Ümmü sözcükleriyle başlayan isimlerdir. Lakap; Zeynülabidin (Abitlerin süsü), Enfünnâka (Deve burnu) gibi övgü ya da yergi ihtiva eden isimdir. Şöhret isimi de ister künye isterse lakap olsun çok kullanılması sebebiyle bir insanın meşhur olduğu ismidir. Soru 4: : Büyük oğlu çocukken vefat eden bir kimseyi küçük oğlunun adıyla çağırmak caiz midir? Cevap 4: : İnsanı, ölü ya da diri olsun büyük oğlunun adıyla künyeleyip çağırmak daha doğrudur. Bununla beraber, büyük oğlu ister hayatta olsun isterse ölmüş bulunsun, bir kimse küçük oğlunun adıyla künyelenip çağrılırsa, bunda da bir günah yoktur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: