Küfürden ve nifaktan kurtulmak

(9206) no'lu fetvanın yedinci sorusu: Soru 7: Lise dönemindeyken dinime oldukça sıkı bir şekilde bağlıydım. Fakat şimdi üniversiteye girdiğimden beri imanımda eksilme hissediyorum. Sizden bana nasihatte bulunmanızı ve bu konuda yardım etmenizi rica ediyorum. Bana akide hakkında, özellikle küfür ve nifakla ilgili bir ses kasedi göndermeniz mümkün mü?


Cevap 7: Kur'ân okumalı ve üzerinde düşünmeli ve muhtevasıyla amel etmelisin. Resûlullah'ın (s.a.v.) sünnetinden Kur'ân'ı izah eden hususları okumalısın. Akide ve fıkıh alanında güvenilir ilim adamlarına müracaat etmelisin. Çok çok salih amel işlemeli, hayır ehliyle oturup kalkmalı, şerden ve şer ehlinden uzak durmalısın. Allah'ı çokça zikretmek, bol bol istiğfarda bulunmak suretiyle şeytanın vesveselerini def etmelisin. Geçmişinle alakalı olarak kendini hesaba çek! Eğer kötülük işlemişsen Allah'a tevbe et ve istiğfar dile! Günahları da bırak! Yaptıklarından pişmanlık duy! Bir daha yapmamak üzere azmet!Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: