Küfür ve fısk içerenlerle alay etme haramdır

(Bölümün numarası 2; Page No. 50)  Küfür ve fısk içerenlerle alay etme haramdır. Üçüncü soru (6592) no'lu fetvadan: Soru 3: Bazı insanlar," söz bazen (insanı) küfre ve fıska götürür" diyorlar. O: "Ben şaka (alay) yapıyorum" diyor. Bu şekildeki şakası, vebali (günahı) kaldırıp, onunla alay etmesi sahih mi, değil mi?


Cevap 3: Küfür ve fısk içerdiği için alay etme, şiddetle haramdır. Allah Teâla şöyle buyurmuştur: Eğer onlara, (niçin alay ettiklerini) sorarsan, elbette, biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk, derler. De ki: Allah ile, O'nun âyetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz?(65)(Boşuna) özür dilemeyin; çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. (Ayeti oku.) Bu amelden dolayı tevbe ve istiğfar etmesi gerekir. Umulur ki Allah Teâla, bunu yapanın tevbesini kabul eder.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: