Kâhinlikle iştigal edenin cenaze namazını kılmak

(3686) Numaralı fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3 : Namaz kılan kâhin veya falcının öldüğünde cenaze namazı kılınır mı? Kılınmaz mı?


Cevap 3 : Gaybı bildiklerini ileri süren kâhin ve falcı, bu iddialarını devam ettirirlerken ölürlerse, namaz kılıyor olsalar bile cenaze namazları kılınmaz; çünkü gaybı bildikleri iddiaları namaz ve sair ibadetlerini iptal eden en büyük inkardır. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: