Kâhinlerden şifa dilemek

(Bölümün numarası 1; Page No. 609) (7173) Numaralı fetva: Soru : Ben, halkının çoğu tılsım, sırlı harfler ve eğer karıştırılırsa, son derece çirkin kokular yayan bazı bitkisel ilaçlarla tedavi yapan kahinlerin yanında şifa arayan bir köyde yaşıyorum. Bu kimseler hacebe yöntemiyle de tedavi yapıyorlar. Hacebe, hastanın belli bir süre karanlık bir odada tutulması demektir. Bazen kırk günü aşan bu süre zarfında yanına ziyaretçi girmesine izin verilmez. Ayrıca siyah keçi, siyah öküz gibi belli özelliklere sahip hayvanlar kesilmesini de istemektedirler. Köy sakinlerinin hepsi değil ama çoğu kahinlerin, aleyhlerine konuşanları bildiklerine ve onları, hastalık ya da aklını yitirmekle cezalandırdıklarına inanmaktadırlar. Aynı şekilde bazı hastalıkların sebebinin kahinlerin intikamı olduğunu söylemektedirler. Zatı âlinizin bilmesini isterim ki bu insanların kâhinlerle ilişkileri tartışmaya kapalı olup bu konuda onlarla tartışmaya giren hiçbir netice alamayacaktır. Yaptıkları körü körüne bir bağlılıktan ibarettir. Şimdi soruyorum: Bu köy sakinlerinin davetlerine icabet etmem, düğün ve bayram gibi münasebetlerde kestikleri hayvanların etlerinden yemem caiz midir? Onlarla birlikte oturup kalkmam, birlikte yiyip içip sosyal ilişkiler kurmam caiz midir? Haklarında zikrettiklerim onları dinden çıkarır mı? Yoksa dinlerini bilmedikleri için mazur mu sayılırlar?


Cevap : Öncelikle; belirtmek gerekir ki, durumları anlattığınız gibi olan bu kişiler, kafir olmuşlardır. Zira kim şifa aramak maksadıyla kâhinlere gider ve onların kehanetlerini tasdik ederse, kafir olur. (Bölümün numarası 1; Page No. 610) İkinci olarak: Böyle kimselerin davetlerine icabet etmek, bayram, düğün gibi münasebetlerle kestiklerinden yemek caiz değildir. Çünkü bu davranışları sebebiyle kâfir olduklarından yüce Allah'a samimi bir tövbe ile tövbe etmedikleri sürece kestikleri yenmez. Üçüncü olarak: Böyle kimselerle bir arada bulunmak, ancak onları irşat edip öğüt vermek, kâhinliğin hükmünü beyan etmek ve kâhinlere giderek söylediklerini tasdik etmekten menetmek maksadıyla olursa caiz olur.Son olarak: Buraya kadar zikredilenlerden anlaşılmıştır ki bu kâhinlerle onlara giderek sözlerini tasdik edenler, yukarıda anlatmış olduğun fiilleri işlemeleri sebebiyle islam dininden çıkmış olurlar.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: