Kâhin, büyücü ve sihirbazlara gitmek de kendilerine gaybe dair bir şey sormak da caiz değildir

(5953) Numaralı fetvanın beşinci sorusu: Soru 15 : Bazı insanlar delileri/cinlileri tedavi ettiklerini, karı koca arasını ayırdıklarını ya da barıştırdıklarını iddia etmektedirler. Hatta bunların duasından sonra Allah'ın kısır olana çocuk lutfettiği ileri sürülmektedir. Bunlar gibi ancak Allah'ın bildiği daha pek çok batıl inanışlara sahiptirler. Bütün amelleri, inanışları ve iddiaları şirk içermektedir. Böyle işlerle iştigal edenler ve onlara gidenlerle ilgili hüküm nedir? Bana bilgilendirmenizi rica ederim. Allah muvaffak eylesin. Bizlere de ilmizden yararlanmayı nasip etsin.


Cevap 15: Kâhin, büyücü ve sihirbaza gitmek ya da onlara gaybla ilgili bir şey sorup söylediklerini tasdik etmek ve görüşlerine göre davranmak caiz değildir. Çünkü sahih yollarla gelen hadislerinde Resûlullah (s.a.v.) böyle kimselere gitmekten, onlara bir şey sorup sözlerini tasdik etmekten menetmiştir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: