İtikadda bir yola tabi olmak isteyene bir nasihat

(6902) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Namaz ve oruç gibi dini konuları öğrendikten sonra ikitadda bir yola tabi olmak istiyorum. Elhamdü lillah, Şeyh Muhammed b. Abdülvehhab'ın "Tevhid'ini ve Şeyhu'l-İslam İbn Teymiyye'nin "el-Vasıtıyye" kitabını okudum. Doğruyu öğrenmede en doğru yolu bana gösterebilir misiniz?


Cevap 5: Allah'tan basiretini ve ilmini artırmasını diliyoruz ve sorunda söylediğin selefi itikad kitaplarını okumanı tavsiye ederiz. Ayrıca "el-Akidetü'l-Vasitiyye" şerhlerini, "Şerhu'l-Akidetü't-Tahaviyye" yi, Şeyh Abdurrahman b. Hasan'ın "Fethu'l-Mecid" isimli tevhid kitabının şerhini, yine onun şerhi olan Şeyh Süleyman b. Abdullah'ın "Teysiru'l-Azizi'l-Hamid" isimli kitabını, İbn Teymiyye'nin "el-Hamaviyye" kitabı ve "et-Tedmiriyye" kitabını, İbn Huzeyme'nin "et-Tevhid" kitabını okumanı tavsiye ederiz. (Bölümün numarası 2; Page No. 259) Ayrıca okuma ve üzerinde düşünme konusunda diğer kitaplardan daha fazla Allah'ın kitabına alaka göstermeni tavsiye ederiz. Çünkü o, en doğru kitap, en şerefli kitap ve en faydalı kitaptır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: