İsra ve Mi'rac hadisesinin uykuda iken değil uyanıkken gerçekleşmesi ve Resulullah (s.a.v.)'in rabbini görmesi

Birinci ve İkinci soru, (3089) no'lu fetvadan: Birinci ve ikinci soru : İsra ve Mi'rac hadisesi Resulullah (s.a.v.) uyanık halde iken mi yoksa uyku halinde iken mi gerçekleşti?. Rasulullah Rabbini iki gözüyle gördü mü?


C.1 ve 2 : İsra ve Mi'rac her iki hadise de Resulullah (s.a.v.) uyanıkken gerçekleşmiştir. Bu konuda şer'î deliller sabit olmuştur. (Resulullah s.a.v.) rabbini iki gözüyle görmemiştir. Bu görüş Ehlü's-Sünne ve'l-Cemaatın çoğunun görüşüdür. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: