İslam risâleti belli bir ülkeye özel değildir

(Bölümün numarası 3; Page No. 365)  Peygamberliğin genel oluşu (Bölümün numarası 3; Page No. 366) Birinci soru, (6356) no'lu fetvadan: Soru 1: Suudi Arabistan'daki islam risâleti (dini) diğer İslam ülkelerini kapsamaksızın sadece Suudi Arabistan'la mı sınırlıdır. Bu durum, peygamberimiz efendimiz Muhammed b. Abdullah (s.a.v.) döneminde de böyle miyidi?


Cevap: İslam Risaleti (dini) sadece Suudi Arabistan'a özel değildir. Bilakis islam davetçileri davet ve irşad faaliyetlerini hem Suudi Arabistan'da hem de bütün kıtalarda imkanlar ölçüsünde diğer ülkelerde de devam ettirmektedirler. İslam davetinden sorumlu Suudlu davetçiler, birçok islam âlimini Suudi Arabistan Krallığının finansörlüğünde Suudi Arabistan Krallığında ve diğer dünya devletlerinde eğitim, vaaz ve irşad faaliyetlerinde bulunmak üzere davet etmektedirler. Davet ve irşad görevini yerine getirmek, imkanlar ölçüsünde hacılar topluluğu için gerekli şeyleri açıklamak için bu faaliyetler hac mevsiminde daha da artmaktadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: