İslam dinine sövmek irtidat (dinden çıkmak) tır

İkinci soru (7353) no'lu fetvadan: Soru 2: Dine söven insanların durumu nedir? İslamda bunların hükmü nedir? Baba, kardeş gibi birinci dereceden akraba olsalar bile.. İslamın türbeler ( İbrahim Düsuki , Seyyid Bedevi , Hz.Hüseyin vb. türbeleri gibi) hakkındaki hükmü nedir? . Bu kabirlerin içerisinde bulunduğu mescitlerin hükmü nedir? Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'in şu mealdeki hadisi bunlara uygun mudur?: Allah Yahudi ve Hristiyanlar'a lanet etsin! Peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler.


Cevap 2: Öncelikle: İslama sövmek büyük bir irtidat (dinden çıkmak) tır, eğer söven kişi müslüman olduğunu iddia ediyorsa.. Böyle bir şeye şahit olan birinin bu çirkinliği yadırgaması, bu kişiye, -belki dinler de vazgeçer ve Allah'a tevbe eder ümidiyle- nasihat etmesi gerekir. Yakınlar için de bu durum geçerlidir. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyor: Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman eliyle değiştirsin.Ona güç yetiremezse diliyle değiştirsin ona da güç yetiremezse kalbiyle buğz etsin.Bu, imanın en zayıf (derecesi) dir. İkinci olarak: Kabir üzerine mescit yapmak , bu mescide ölüleri defnetmek ve bu mescitlerde namaz kılmak caiz değildir. Peygamber (s.a.v.) buyuruyor: Dikkat edin! Sizden öncekiler, Peygamberleri ile salihlerinin mezarlarını mescit edindiler. Sakın siz de mezarları mescit edinmeyin! Bunu, size kesinlikle yasaklıyorum. Bu hadisi, Müslim Sahihinde "tahriç" etti. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: