İslamın esaslarını (farzlarını ) terkeden kimsenin dinden çıkması

(Bölümün numarası 2; Page No. 39)  İslamın esaslarını terkeden kimsenin dinden çıkması Birinci soru (1727) no'lu fetvadan: Soru 1: Bir adam; La ilahe illallah (Allah'tan başka ilah yoktur) diyor ama İslam'ın dört esasları olan: namaz, zekat, oruç, ve hac ibadetlerini yerine getirmiyor. İslam şeriatının(dininin) emrettiği diğer amelleri yapmıyor. Bu adam kıyamet gününde az da olsa cehenneme girmeden Resulullah (s.a.v.)'in şefaatını hakeder mi?


Cevap 1: Kim La ilahe illallah Muhammed resulullah( Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed (s.a.v.) O'nun kulu ve elçisidir) der de; namaz, zekat, oruç ve haccın bu dört farzını veya birisini kendisine islam tebliği ulaştıktan sonda inkar ederek terkederse islam dininden çıkar (mürted olur). Tevbe ettirilir, eğer tevbe ederse kabul edilir, eğer iman üzere ölürse kıyamet günü Peygamber (s.a.v.) in şefaatına nail olur. Eğer inkarında israr ederse devlet başkanı, küfrü ve dinden çıkması sebebiyle onu idam eder. o kimsenin ve diğer (inkarcı) kimselerin kıyamet gününde Peygamber (s.a.v.) in şefaatından da nasipleri yoktur. Tembelliği ve ihmalkarlığı sebebiyle sadece namaz kılmayı terk etse bile alimlerin sahih görüşüne göre islam dininden çıkar kafir olur. Ya zekat, oruç ve Allah'ın evini haccetmek gibi farzların hepsini terketmesi halinde nasıl olur? Bu hal üzere ölürse o ve (fazları terkeden) diğer kimseler Peygamber (s.a.v.) in şefaatına nail olmazlar. Alimlerden şöyle diyenler de var: Bu kimse amelî olarak küfre düşmüştür, bu onu islam uhdesinden çıkarmaz, eğer mü'min olarak ölürse büyük günah işlemiş olsa bile şefaata layık olur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: