İntihar etmek

İntihar etmek (10914) no'lu fetva: Soru: Bir yıldan fazla bir zamandır korkunç bir ruhi ve fikri çatışma içerisindeyim. Bunun sonucunda, daha sonra açıklayacağım sebeplerden dolayı intihar etmeye karar verdim. İntihar etmeye yapabilecek gücüm, kuvvetim ve cesaretim var. Fakat ben Allah Te'âlâ'nın gazabını gerektirecek bir şey olmasından ve akibetimin kendi elimle kötü sonuçlandırmaktan korkuyorum. Sebeplere gelince, uhrevi sebeplerin yanında dünyevi sebepler de vardır. Küçüklüğümden beri ben daima, dünya ehlinin diliyle uğursuz bir insanım. Orta okulu bitirince, ailenin maddi şartları, istisnasız erkek ve kız kardeşlerim ve bütün arkadaşlarım dışında, üniversite öğretimimi tamamlama imkanım olmadı. Altı sene önce çantamı yüklendim ve Allah bana hayırlı bir karşılık verir ümidiyle memleketim Mısır'dan hicret (Bölümün numarası 3; Page No. 537)  ettim. Fakat ne gariptir ki, altı sene zor işlerde çalıştım. Bu süre zarfında bir ülkeden diğerine geçtim. Dinimin yarısını (evlilik) tamamlamaya yetecek bir şey biriktiremedim. Daima sabırlı olmaya çalıştım. Allah sabredenlerle beraberdir. Fakat ben ruhi yönden yıkılmaya başladım. Sabrım tükenmeye başladı. Tahammülüm kalmadı. Nereye gidersem benimle gelen dört duvar arasında bir insan. Her gün, aklımın ve vücudumun içinde olan, ruhi olarak çarpışan bir insan. Ben hata işlemekten ve şeytanın yolundan nefsimi alıkoydum. Fakat, korktuğum şey olan şeytanın benimle oynamasından ve elimi haram mala uzatmaktan yahut Allah korusun zina gibi haram bir amele yönelmekten korkuyorum. Daima şerefli temiz bir insan olarak ölmeyi temenni ediyordum. Bundan dolayı intihar etmeye karar verdim. Ölümü, yaşamaya ve Allah'ın razı olmayacağı bir şey yapacağım bir anın gelmesine tercih ettim. Bu amel helal mi, caiz mi, yahut haram mıdır? Allah biliyor ki bu, Allah Te'âlâ içindir. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın, sizi korusun ve ayağınızı kaydırmasın. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cevabınızın duygu ve şefkatten uzak, Allah Tealanın gönderdiği emirlere ve habibi Mustafa'nın (s.a.v.) sünnetinde olanlara uygun olmasını Allah'tan ümid ederim.


Cevap: İntihar suçuna yönelmen senin için caiz değildir. Çünkü cana kıymak haram kılınmıştır ve büyük günahlardandır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 3; Page No. 538)  Canlarınız, mallarınız ve namuslarınız size haramdır. Yine Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim bir şeyle kendini öldürürse kıyamet gününde intihar ettiği şeyle azap olunur. Hadis müttefekun aleyhtir. Hayatta yaşadığın sürece Allah'ın gazap edeceği şeyi yapmadığın halde ölmeyi tercih etmenle ilgili nefsine gelen şeyler, şeytanın vesveselerindendir. Bundan kaçınman ve şeytandan Allah'a (c.c.) sığınman ve şeytanın vesvesesinden seni kurtarması için sık sık dua ve yakarışta bulunman gerekir. İbadetlere ve seni Allah'a yaklaştıracak şeyleri yapmaya gayret göster, Allah'ın haramlarından ve kötü arkadaşlardan sakın ve başına gelen musibetlere sabret. Allah'ın, seni hak yola hidayet etmesini, dalalet yolundan seni korumasını ve herkesi sevdiği ve razı olduğu şeye muvaffak kılmasını ümid ederiz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: