İnsanlara lanet okumak

(7622) Numaralı fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Bir kişinin insanlara lanet okumaya ve onlara şeytanın lanetini atmaya hakkı var mıdır? Bir kimse karısına sövebilir mi? Kötü söz söyleyebilir mi? (Bölümün numarası 26; Page No. 64) Ona lanet okuyabilir mi? Allah'ın gazabı üzerine olsun diyebilir mi? Ya da çirkin olduğunu söyleyebilir mi?


Cevap 4: Bunun ister yakın ister uzak olsun bir müslüman hakkında yapılması caiz değildir. Bu, büyük günahlardandır. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık, onunla savaşmak küfürdür. Hadisi, Buhârî ve Müslim ittifakla nakletmişlerdir. Bu konudaki bir başka hadis de şöyledir: Hiç kimse, bir başkasına fâsık veya kâfir demesin. Şayet itham altında bırakılan kişide bu sıfatlar yoksa, o söz onu söyleyene döner. Buhari rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: