İnsanın göğsü yahut başı üzerinde koyun yahut tavuk ve benzeri bir şey kesmek suretiyle tedavi

Altıncı soru, ( 8071) no'lu fetvadan: Soru 6: İnsanları tedavi ettikleri ilaçlarından biri de, insanın göğsü yahut başı üzerinde koyun yahut tavuk gibi bir şey kesmektir. Yahut hastanın eline, onların yakınlarından salih bir kimsenin elbisesinden küçük bir kumaş parçası ve kabrinin toprağından bir avuç toprak koymaktır. Bütün bunlarla tedavinin hükmü nedir? Bir şey hakkında haber verdikleri zaman onları tasdik etmek caiz midir?


Cevap 6: Allah'tan başkası adına kurban kesmek haramdır. Peygamber (s.a.v.) Allah'tan başkası adına boğazlayana lanet etmiştir. Bu, bir çeşit şirktir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.(162)O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim. Peygamber'den (s.a.v.) sahih olarak rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: Allahtan başkası adına boğazlayana Allah lanet etsin. (Bölümün numarası 1; Page No. 204) Soruda zikredildiği şekilde tedaviye gelince bu, çirkindir ve caiz değildir, isterse boğazlama Allah Te'âlâ adına yapılmış olsun. Onların haber verdiği şeyi tasdik etmek de caiz değildir. Çünkü onlar, gözboyacı ve deccallerdendir. Resûlüllah'tan (s.a.v.) sahih olarak şöyle rivayet edilmiştir: Kim arrafa giderse kırk gecelik namazı kabul olmaz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim arraf (yitiği bulduğunu iddia eden) veya kahine gider ve söylediklerini tasdik ederse, Muhammed'e (s.a.v.) indirileni inkar etmiş olur. . Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: