İnsanın, "falanla tesadüfen karşılaştım" demesi

(Bölümün numarası 3; Page No. 539)  İnsanın, "falanla tesadüfen karşılaştım" demesi. İkinci ve üçüncü soru,(4800) no'lu fetvadan: Soru 2 ve 3: Tesadüf sözü ki, şöyle demem caiz olur mu?: Çarşıya gittiğim zaman falanla tesadüfen karşılaştım. Bu "tesadüf" sözü haram mı, yoksa Allah'a (a.c.) şirk koşmak mıdır? Yoksa bu söze karşılık ne söyleyebilirim? Beni bilgilendiriniz, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap 2 ve 3: Bir insanın, "falanla tesadüfen karşılaştım" demesi, haram ve şirk değildir. Çünkü bundan maksat, randevulaşmadan ve buluşmak üzere anlaşmadan onunla karşılaştım demektir. Bu manada bir mahzur yoktur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: