İman nasıl artırılır?

(10561) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : İman artar ve eksilir, eğer kişi imanı eksilen ve kalbi katılaşanlardan ise, bu durumda ne yapması gerekir? Ben iman'ımı bu zamandaki dünya mucadelesi ve aldatmacası içinde nasıl artırırım ve kalbimi nasıl yumuşatırım? Saygı değer hocam bunu bize ayrıntılı bir şekilde açıklarsanız memnun oluruz. Allah (c.c.) sizi en güzel hayırla mükafatlandırsın.


Cevap 2 : Haklısınız, Allah'a itaatle iman artar, emrine isyan etmekle eksilir. İmanın artması için sana farz kılınan namazı vaktinde eda et, günahlarını bağışlaması, fakirlere merhamet ve yardım olsun diye zekatını gönül hoşluğuyla ver. Dinin emirlerini rahat yapabilmen için seni doğru yola iletmeleri için, salih ve hayırlı insanlarla otur. Azmini yok etmemeleri için, seni saptırmasın diye bid'at ve asilerden uzak dur. Nafileleri bolca kıl, Allah'a sığın ve ondan başarı iste. Eğer bunları yaparsan, imanın artar, kaçırdığın şeylere kavuşursun, şerefli islam yolunda hidayetin ve iyiliğin artar.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: