İman üzere ölen kimse amel defterini sağ eliyle alır

(Bölümün numarası 1; Page No. 725)  Büyük günahlar. (Bölümün numarası 1; Page No. 726) (1759) no'lu fetva: Soru: Soru soran kimse İbn Hazm'ın şu sözünü soruyor: "Şüphesiz ki mü'minler amel defterlerini sağ elleriyle alacaklar, kâfirler ise sol elleriyle alacaklar, büyük günah işlemiş mü'minler ise amel defterlerini arka taraflarından alacaklardır." Bu sözü bize açıklayınız.


Cevap: Ehl-i sünnet mezhibine göre, büyük günah işlemiş olsa bile iman üzere ölen kimse amel defterini sağ eliyle alır. Allah korusun küfür üzere ölen kimse ise amel defterini sol eliyle arkasından alır. Ve o bu şekilde eline aldığı amel defterinden hoşlanmayan acılı perişan kimseleri temsil eder. Fakat alması zorunludur. İşte bu durum, delillerin delalet ettiği durumdur.Zira bu delillerde amel defterlerini almaları bakımından ancak mutlak iman sahibi de olsa mü'min; küfür çeşidi ve dereceleri değişse de kafir kimseler zikredilmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: Kimin de kitabı arkasından verilirse,(10)derhal yok olmayı isteyecek; Ayetler... Bu ayetlerin sonunda Allah (c.c) şu ayetinde, o kimsenin ahırete iman etmeyen birisi olduğunu haber verdiği için, kafirde küfür olarak (ortaya çıktığında) islam dininden çıkartır. O hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı. (Bölümün numarası 1; Page No. 727) Yani: Hesap vermek ve (yaptığının) karşılığını almak için Rabbine dönecektir. Allah'ın bir defasında kafirin amel defterini arkasından alacağını haber vermesi ve diğer defasında solundan alacağını haber vermesi arasında, hem sol eliyle hem de arka tarafından alabileceği şeklinde iki farklı ifadeyi birleştirme imkanı olmasından dolayı (ifadeler arasında) bir çelişki yoktur. İki ayetten birisi amel defterini alan organın beyanı, diğeri ise (amel defterini) alış şekli ve vasfının beyanıdır. Mü'minlerden büyük günah işleyen kimselerin amel defterlerini arka taraflarından alacağı şeklinde İbn-i Hazm'dan nakledilen sözün o'na ait olduğu doğrudur. Fakat, O'nun (Allah O'na rahmet etsin) bu husustaki sözü açıklanan sebeblerden dolayı doğru değildir. Doğru olan ise izah edildiği gibidir. Bu Ehl-i Sünnetin mezhebi (yolu)dur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: