İmama uyan kimsenin yanlışlıkla imamından önce selam vermesi

İmama uyan kimsenin yanlışlıkla imamından önce selam vermesi (5831) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: İmama uyan bir kimsenin, yanılarak imamından önce selam vermesi durumunda sehiv secdesi yapmalı mıdır, yoksa imamına iktida mı etmelidir?


Cevap1: Bu kişinin namaz niyetine dönüp ardından da imamından sonra selam vermesi gerekir. Namazın başından beri imamla beraber namaza girmiş ise bu durumda kendisine sehiv secdesi yoktur. Ancak bir ya da daha fazla rekat geçtikten sonra imamına uymuşsa bu durumda namazın niyetine döner, imamı selam verdikten sonra da kalkıp geri kalan rekat veya rekatları kaza ettikten sonra meydana gelen sehiv secdesini selamdan önce veya sonra yerine getirir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: