İmam rükuda iken namaza başlamak için tekbir almak

İkinci soru, (7818) no'lu fetvadan: Soru 2: Bir insan camiye girdiği zaman imamı rükuda bulursa bu kimsenin iki tekbiri de alması gerekir mi?. Yahut bir tekbirle yetinir ve imamla birlikte hemen rükuya mı eğilir? Yahut başlama tekbiri ve sonra rüku tekbiri olarak iki tekbir alması gerekir mi?.


Cevap 2: Önce başlama tekbirini alır sonra rüku tekbirini alır. Söylendiği gibi başlama tekbiriyle yetinirse onun için bu da yeterlidir.Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: